SLOVENSKY  /      DEUTCH
 
 
PREKLADY  Z / DO  NEMECKÉHO JAZYKA

 
Preklady všetkých obchodných dokumentov - ponuky, zmluvy, korešpondencia,
prezentácie, webové stránky a aj technickej dokumentácie
potrebnej pre chod firmy - návody, príručky, ...
 
Osvedčenie GOETHE-ZERTIFIKAT C2 GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
vydal GOETHE INSTITUT v Bratislave v spolupráci s Ludwig-Maximilians-Universitat v Mníchove
 
 
Kontakt:
Radomila Hankovská  -  AdStudio
919 22 Majcichov 88
IČO : 51 110 920
 
Telefón:  +421 907 215 822
E-mail:  radomila@hankovsky.sk