www.hankovsky.sk  
 

 
MIEROVÉ NÁMESTIE A NÁMESTIE 1. MÁJA, SENEC
autori : Ing. arch. Ladislav Prekop, Ing. arch. Maroš Hankovský
urbanisticko - architektonický návrh, projekt r. 2004
realizácia r. 2006

 
OBYTNÁ ZÓNA Malý Biel, SENEC
autori : Ing. arch. Ladislav Prekop, Ing. arch. Maroš Hankovský
urbanisticko - architektonicý návrh, projekt r. 2004
realizácia r. 2005-2007

 
ZÓNA C A ZÓNA C1 - Marijin dvor, Sarajevo
MEDZINÁRODNÁ URBANISTICKÁ SÚŤAŽ
autori:  Ing. arch. Peter Žalman, Ing. arch. Ján Kukula, Ing. arch. Maroš Hankovský
urbanisticko - architektonicKý návrh r. 2000