Ing. arch. Maroš Hankovský
 
Fotografie a vizualizácie sú zobrazené v záložke >> Projekty a realizácie
 
ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY A REALIZÁCIE V SPOLUPRÁCI S ATELIÉROM NOVAARCH, Bratislava (1998-2010):

    - architektonické a urbanistické štúdie, vizualizácie a realizačné projekty
    - riešenie viacerých novostavieb a rekonštrukcií - bytových, polyfunkčných
      a administratívnych budov, rekreačných zariadení, rodinných domov, ...

výber prác :

    - ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY SPOL. IBM - Polus Centrum, Bratislava
    - autori : Ing. arch. Ladislav Prekop, Ing. arch. Maroš Hankovský
    - spolupráca : Ing. arch. Sylvia Máťušová
    - architektonický návrh interiéru administratívnych a reprezentačných priestorov r. 2000
    - raelizácia r. 2001

BYTOVÝ DOM - Turecká UL., Senec - blok C
    - autori : Ing.arch.Ladislav Prekop
    - spolupráca : Ing. arch. Maroš Hankovský, vypracovanie realizačného projektu, r. 2000
    - realizácia 2001

RODINNÝ DOM - Gorazdova ul., Bratislava
    - autori : Ing. arch. Ladislav Prekop, Ing. arch. Maroš Hankovský
    - architektonický návrh a realizačný projekt r. 2004-2005
    - novostavba, realizácia r. 2005-2006
    - architektonický návrh interiéru r. 2005-2006, realizácia r. 2006

RODINNÝ DOM - Sliačska ul., Bratislava
    - autori : Ing. arch. Ladislav Prekop, Ing. arch. Maroš Hankovský
    - architektonický návrh a realizačný projekt r. 2003
    - novostavba, realizácia r. 2004

POLYFUNKČNÝ OBJEKT - Záhradnícka ul., Bratislava
    - autori : Ing. arch. Ladislav Prekop, Ing. arch. Silvia Máťušová
    - spolupráca : Ing. arch. Maroš Hankovský, vypracovanie realizačného projektu, r. 2006
    - novostavba, realizácia r. 2007

BYTOVÝ DOM F - Pezinská ul., Senec
    - autori : Ing. arch. L. Prekop, Ing. arch. S. Máťušová
    - spolupráca : Ing. arch. Maroš Hankovský, vypracovanie realizačného projektu, r. 2006
    - novostavba, realizácia r. 2007

BYTOVÉ DOMY DA a EA - Pezinská ul., Senec
    - autori : Ing. arch. L. Prekop, Ing. arch. S. Máťušová, Ing. arch. Maroš Hankovský
    - vypracovanie realizačného projektu, r. 2006
    - novostavba, realizácia r. 2007

POLYFUNKČNÝ OBJEKT - Pezinok
    - autori : Ing. arch. L. Prekop, Ing. arch. Maroš Hankovský
    - architektonický návrh a projekt pre stav.pov., r. 2010
    - novostavba, realizácia r. 2011-2013

POLYFUNKČNÝ DOM GLAVICA - Bratislava - Devínska Nová Ves
    - autori : Ing. arch. L. Prekop, Ing. arch. Maroš Hankovský
    - architektonický návrh a realizačný projekt, r. 2010
    - novostavba, v realizácii r. 2010

MIEROVÉ NÁMESTIE A NÁMESTIE 1. MÁJA, SENEC
    - autori : Ing. arch. Ladislav Prekop, Ing. arch. Maroš Hankovský
    - urbanisticko - architektonicý návrh, projekt r. 2004
     - realizácia r. 2006

MIEROVÉ NÁMESTIE A NÁMESTIE 1. MÁJA, SENEC - II. etapa
    - autori : Ing. arch. Ladislav Prekop, Ing. arch. Maroš Hankovský
    - urbanisticko - architektonicý návrh, projekt r. 2009

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SENEC - PRIESKUMY A ROZBORY
    - autori : Ing. arch. Ladislav Prekop, Ing. arch. Maroš Hankovský
    - územno plánovacia dokumentacia r. 2009

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SENEC - ZADANIE
    - autori : Ing. arch. Ladislav Prekop, Ing. arch. Maroš Hankovský
    - územno plánovacia dokumentacia r. 2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY A REALIZÁCIE - SAMOSTATNÉ PRÁCE (2002 - 2010):

    - architektonické návrhy rodinných domov a interiérov, vizualizácie a realizačné projekty
    - samostatné práce do roku 2002 viď nižšie

výber prác :

RODINNÝ DOM - 2 byty - Bellova ul., Bratislava
    - autor: Ing. arch. Maroš Hankovský
    - architektonická štúdia r. 2006

RODINNÝ DOM - Majcichov
    - autor : Ing. arch. Maroš Hankovský
    - architektonický návrh a realizačný projekt r. 2006-2007
    - novostavba rodinného domu, realizácia r. 2007-2009

RODINNÝ DOM - Bratislavská ul., Modra
    - autor : Ing. arch. Maroš Hankovský
    - architektonický návrh a realizačný projekt r. 2005-2006
    - celková prestavba rodinného domu, realizácia r. 2006-2007

RODINNÝ DOM - Vyšné Ružbachy
    - autor : Ing. arch. Maroš Hankovský
    - architektonický návrh a realizačný projekt r. 2002
    - novostavba rodinného domu, realizácia r. 2003

BYTOVÝ DOM 18 b.j. - Senec
    - autor : Ing. arch. Maroš Hankovský
    - architektonický návrh r. 2007
    - novostavba bytového domu

BYTOVÝ DOM - Senec
    - autor : Ing. arch. Maroš Hankovský
    - Prestavba rod. domu na bytový dom so 6 bytmi
    - architektonický návrh a realizačný projekt r. 2004
    - realizácia r. 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY A REALIZÁCIE V SPOLUPRÁCI S ATELIÉROM ŽALMAN (1998-2003):

    - arch. štúdie, vizualizácie a realizačné projekty
    - riešenie viacerých novostavieb a rekonštrukcií
    - účasť na domácich a medzinárodných súťažiach

výber prác :

SPOL. WÜRTH INTERNATIONAL TRADING, Bratislava, Rybničná ul. - Colný sklad
    - zameranie, architektonická štúdia a realizačný projekt r. 1999, realizácia r. 2000
    - celková rekonštrukcia haly, návrh prevádzky

RODINNÝ DOM - Sološnícka ul., Bratislava
    - zameranie, architektonická štúdia a realizačný projekt r. 2000, realizácia r. 2001
    - celková rekonštrukcia a prestavba rod. domu

ZÓNA C A ZÓNA C1 - Marijin dvor, Sarajevo r. 2000
    - medzinárodná urbanistická súťaž

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY A REALIZÁCIE V SPOLUPRÁCI SO SPOL. SPD S.R.O. BRATISLAVA (1997-1998):
Arch. štúdie, vizualizácie a realizačné projekty

HT-Computers s.r.o., BRATISLAVA - administratívne centrum firmy
    - realizačný projekt objektu firmy HTC, spoluautor

BZCS a.s., BRATISLAVA - Relaxačno-vzdelávacie stredisko, STUDENÉ
    - spoluautor, realizačný projekt - objekt SO-01 - HLAVNÝ OBJEKT
      (reprezentačné priestory) - rekonštrukcia historického objektu a jeho prístavba
    - spoluautor, realizačný projekt - objekt SO-04a - KRYTÝ BAZÉN - novostavba
    - spoluautor, realizačný projekt - objekt SO-04b - TENISOVÁ HALA - novostavba
    -- autor, realizačný projekt - objekt SO-13 - ZÁHRADNÝ DOM - novostavba
    - spoluautor, realizačný projekt - objekt SO-12 - BUNGALOV - novostavba
    - vizualizácia celého areálu

ELEKTRO HARAMIA, LOZORNO - obytný dom
    - autor, realizačný projekt, vizualizácia
    - celková rekonštrukcia obytného domu - predajno-administratívne a obytné priestory

ENERGOVÝSKUM SLOVAKIA s.r.o., Jaslovské Bohunice - prevádzková budova
    - architektonická štúdia a realizačný projekt, spoluautor - novostavba

PROGRESS PROMOTION, s.r.o., BRATISLAVA
    - ponuková štúdia výstavného pavilónu pre firmu SLOVNAFT a.s., BRATISLAVA
    - architektonická štúdia a vizualizácia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY A REALIZÁCIE DO ROKU 2002

SPOL. HA-KL spol.s r.o. - Vajnorská 6, Ivánka pri Dunaji - administratívno-výrobná budova
    -architektonický návrh, spoluautor

MERITO - predajne nábytku :
        - MERITO - Za kasárňou 1, BRATISLAVA - v spolupráci s Ing. arch. V. Barlokom a Ing. arch. M. Dulíkom
        - MERITO - Zlatovská cesta, TRENČÍN - v spolupráci s Ing. arch. V. Barlokom
        - MERITO - TRNAVA
        - MERITO - NOVÉ ZÁMKY
    - architektonické štúdie a projekty interiérov predajní
    - realizácia v spolupráci s f. Merito Topoľčany

MERITO - PRAVENEC - predajňa nábytku
    - architektonická štúdia a projekt rekonštrukcie objektu f. Merito
      a interiéru predajne v spolupráci s Ing. arch. M. Dulíkom
    - stavebná časť v spolupráci s Ing. arch. V. Barlokom
    - realizácia v spolupráci s f. Merito Topoľčany

DELKO M - Česká republika - predajne nábytku :
        - KROMĚŘÍŽ,
        - PROSTĚJOV,
        - PRAHA,
        - ZLÍN, Třída T. Bati,
        - ZLÍN, OD PRIOR
    - architektonické návrhy a projekty interiérov predajní
      riešené v spolupráci s Ing. arch. M. Dulíkom,
    - realizácie v spolupráci s f. Merito Topoľčany

PKL - PREŠOV - sídlo firmy
    - architektonický návrh rekonštrukcie objektu f. PKL v spolupráci s Ing. arch. M. Dulíkom
      vrátane návrhu interiéru

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR, Hlboká 2, BRATISLAVA
    - architektonický návrh administratívnych a reprezentačných priestorov
    - architektonický návrh vstupného objektu - elipsové prestrešenie
      v spolupráci s Ing. arch. V. Barlokom

VÝROBA KORUNKOVÝCH UZÁVEROV - SEREĎ
    - koncepčné riešenie a architektonická štúdia rekonštrukcie a modernizácie výrobného
      areálu f. TECHNOPOL v Seredi, v spolupráci s Ing. arch. V. Barlokom

STARÁ SOKOLOVŇA, SKALICA
    - architektonický návrh rekonštrukcie objektu STARÁ SOKOLOVŇA
      v spolupráci s Ing. arch. V. Barlokom

OLYMPIJSKÝ VÝBOR, Vajnorská ul., BRATISLAVA - kancelárie riaditeľstva
    - architektonická štúdia kancelárskych priestorov

K.V.Z., s.r.o., Medená 5, Bratislava
    - architektonické návrhy a vizualizácie spracované pre obchodné potreby firmy
    - návrhy interiérov predajní ČSPH SLOVNAFT - TRENČÍN, KOŠICE, GBELY, PIEŠŤANY
    - v návrhoch bol použitý predajný sortiment f. K.V.Z. - modulové regále, obslužné pulty, chlad. boxy, atď.

O'BRAIN, Havlíčkova 16, Bratislava
    - architektonické návrhy a vizualizácie spracované pre obchodné potreby firmy
    - návrhy interiérov predajní potravín - DOLNÝ KUBÍN, TRENČÍN, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
    - v návrhoch bol použitý predajný sortiment f. O´ brain - modulové regále / na potraviny, zeleninu, .../,
      obslužné pulty, chlad. a mraz. boxy., pokladne, atď.

Vizualizácia súťažného návrhu "NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA"
    - spracované pre Ing. arch. J. Žitňanského,

VILA KRAMÁRE, Bratislava
    - autor: Ing. arch. Ondriáš, Ing. arch. Závodný
    - počítačové vypracovanie navrhovanej štúdie

POLYFUNKČNÝ OBJEKT - Bratislava, Trnavská cesta
    - autor: Ing. arch. Juraj Závodný
    - počítačové vypracovanie navrhovanej štúdie

Návrh a vizualizácia "KONGRESOVÁ SÁLA - TECHNOPOL", Bratislava - Petržalka
    - vypracovanie navrhovanej štúdie pre Ing. Juraja Baša,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRAFICKÝ DESIGN :

    - BANSKÉ MÚZEUM, Banská Štiavnica - logo, r. 2006, na základe súťaže - víťazný návrh
    - Merito, a.s., Topoľčany - logo, r. 1997, reklamné nápisy
    - Emirel, s.r.o., Uhrovec - logo, r. 1997, zalomenie na obálky, vizitky, hlav. papier
    - DELKO M, a.s., Zlín, ČR - logo, r. 1997
    - Damon trade, s.r.o., Bratislava - logo, r. 1998

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEB DESIGN - TVORBA WWW STRÁNOK:

    - ADOM 2000 s.r.o.          - stránka spoločnosti pre predaj rodinných domov, r. 2009
    - Architekt Hankovský- vlastná web stránka