Ing. arch. Maroš Hankovský  
 
 Autorizovaný architekt SKA
 
1990 - 1996       Fakulta architektúry - Slovenská technická univerzita v Bratislave
1996 - 1997       Ateliér - Architekt Barlok
1997 - 1998       Ateliér SPDe, s.r.o.
1998 - 2003       Ateliér - Architekt Žalman
2004 - 2004       THURN&BAUER, WIEN
1998 - 2013       NOVAARCH - architektonická kancelária
2013 -                autorizovaný architekt
 
         Po ukončení štúdia som sa v rokoch 1996-1997 venoval najmä návrhu a realizácii predajní nábytku na Slovensku i v Čechách (od cca 80 m2 do cca 3800 m2) ako samostatne tak aj v spolupráci s architektmi Ing. arch. M. Dulíkom a Ing. arch. V. Barlokom.
         Následne v rokoch 1997-2003 som spolupracoval s projekčnými ateliérmi SPDe, ateliérom ŽALMAN (manželia Žalmanoví) a architektonickým ateliérom NOVAARCH na projektoch stavieb pre administratívne, reprezentačné, športové a bytové objekty.
         V roku 2004 som pre stavebno-realitnú spolonosť THURN&BAUER riešil projekty rekonštrukcií obytných a kancelárskych budov situovaných v centre Viedne (zameranie, návrh dostavby a nadstavby, vizualizácie). Na projektoch a realizáciách v oblasti tvorby interiérov, architektúry a urbanizmu som s architektonickým ateliérom NOVAARCH - Ing. arch. Ladislav Prekop spolupracoval do roku 2013.

         V roku 2013 som získal autorizáciu Slovenskej komory architektov. Do môjho portfólia následne pribudli poľnohospodárske stavby, najmä farmy ošípaných, ktoré som riešil komplexne a to od investičného zámeru, cez posudzovanie vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA), územné konanie, stavebné povolenie cez špecializovaný stavebný úrad SIŽP až po realizačnú dokumentáciu, autorský a technický dozor pri realizácii a technickú pomoc pri kolaudácii stavieb.

         Ponúkam Vám svoje skúsenosti a schopnosti pri riešení Vášho zámeru. Teším sa na naše stretnutie a prajem Vám veľa úspechov.
 
                                                                Ing. arch. Maroš Hankovský