Všetko od návrhu po realizáciu

Stavby

Interiéry

Exteriéry

Marketing


     Projekty rodinných domov, obytných budov, administratívnych a polyfunkčných budov, poľnohospodárkych a priemyselných stavieb. Technická pomoc pri povoľovaní, výstavbe a kolaudácii.

     Výkon činností architekta:
         - zameranie existujúceho stavu objektu a fotodokumentácia
         - vypracovanie Passportu stavby (ak sa nezachoval pôvodný projekt stavby)
         - vypracovanie architektonickej štúdie a vizualizácií
         - dokumentácia pre územné konanie
         - projekt stavby pre stavebné povolenie
         - projekt stavby pre dodatočné stavebné povolenie
         - projekt stavby pre realizáciu stavby
         - autorský, príp. technický dozor počas výstavby a technické poradenstvo
         - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a poradenstvo pre kolaudačné účely
         - podklady pre marketing /pre prezentačné materiály a tvorbu www stránok/
         - vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov
           predovšetkým pre mestá a obce ako obstarávateľov ÚPD a ÚPP