©  1996 - 2010 Autorizovaný architekt SKA reg.č. 2072 AA 

|  Ing. arch. Maroš Hankovský, 919 22 Majcichov 88, Slovakia | T: 0905 645 486  |  atelier@hankovsky.sk  |

--- V S T Ú P T E ---

 
 
 
Ponuky spolupracujúcich spoločností a iné dôležité linky:
 

- Preklady - Z a DO jazyka anglického a nemeckého - kontakt: atelier@hankovsky.sk -


- NOVAARCH - architektonická kancelária -


- Stavebný dozor - Ing. arch. Milan Zachar - odborne spôsobilá osoba SKSI -


- ACTS Počítače - predaj a servis PC a príslušenstva -